Ordinační hodiny:
Po–Pá 8.00–15.00

Akutní případy: 734 473 730 (funguje po 16.00 a o víkendech)

Laserová korekce zraku

Laserové zákroky umožňují rychle a šetrně odstranit běžné oční vady, tj. krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus a jsou vhodné pro pacienty mezi 18 a 45 rokem života. Při laserové korekci refrakční vady odebereme excimerovým laserem z centra rohovky přesnou tenkou vrstvu tkáně, aby došlo k trvalé změně tvaru rohovky. Při úpravě krátkozrakosti (myopie) centrum rohovky oploštíme, v případě dalekozrakosti (hypermetropie) centrum rohovky po ošetření laserem naopak vykleneme. Při astigmatismu (nepravidelné zakřivení rohovky) povrch rohovky laserem vyrovnáváme. Změnou tvaru a zakřivení přední plochy rohovky dochází k ovlivnění paprsků světla, které se pak díky zákroku sbíhají na sítnici v místě nejostřejšího vidění. 

Preferujeme bezpečné povrchové laserové metody PRK (fotorefraktivní keratektomie) a LASEK (Laser Epithelial Keratomileusis). V případě PRK na začátku zákroku šetrně odstraníme povrchovou vrstvu rohovky (epitel), u metody LASEK epitel nejprve opatrně odpreparujeme, odklopíme a po ošetření rohovky laserem ho zase na povrch rohovky vrátíme. Pomocí těchto metod není možné upravit vetchozrakost (presbyopii).

Provádíme i zákrok PTK (fototerapeutická keratektomie) k léčbě povrchových onemocnění rohovky.

 

 

 

Výhody laserové korekce

 • Zákrok provádíme ambulantně

  Operace trvá zhruba 10-15 minut. Hospitalizace není potřeba.
 • Používáme špičkové vybavení

  Naše přístroje jsou srovnatelné s předními evropskými očními centry.
 • Nebojte se bolesti

  Oko nejdříve znecitlivíme kapkami. Přibližně tři dny je oko chráněné měkkou kontaktní čočkou.
 • Bezplatně poskytujeme trvalou následnou péči

  Zrak se ve výjimečných případech může po letech zhoršit.
  Je-li nutná reoperace, pacient již výkon nehradí.
 • Operujeme minimálně invazivně

  Zákroky provádíme šetrně, rychle a podle nejnovějších vědeckých poznatků.
 • Starají se o Vás specialisté

  Všichni operatéři mají vynikající úroveň a řadu let zkušeností.

3 hlavní refrakční vady

Předměty ve své blízkosti vidíte bez problémů, ale zaostření na vzdálené předměty vám komplikuje každodenní život? Krátkozrakost je refrakční vada, při které se paprsky přicházející do oka sbíhají před sítnicí, a to vede k neostrému vidění na dálku. S touto vadou se potýká až ⅓ populace.

Přečtěte si více o krátkozrakosti

Máte problémy přečíst nebo zaostřit na předměty ve své blízkosti? Dalekozrakost je refrakční vada, kdy se rovnoběžné paprsky přicházející k oku po průchodu čočkou sbíhají za sítnicí a vidění na blízko je proto rozostřené. Při nízkém stupni této refrakční poruchy dokáže mladé oko vlastní akomodací neostré vidění korigovat. Tuto schopnost ale s věkem postupně ztrácí.

Přečtěte si více o krátkozrakosti

Stává se vám, že vidíte zamlženě, trápí vás bolesti hlavy, únava nebo pálení očí? Možná trpíte astigmatismem. Tato oční vada je způsobená asymetrickým zakřivením rohovky a postihuje až 10 % populace. 

Přečtěte si více o krátkozrakosti

 

Proč preferujeme operace na povrchu rohovky

Díky technologickému pokroku prodělalo oční lékařství za posledních 25 let převratný rozvoj. Bohužel se ale kvůli silnému komerčnímu tlaku objevuje řada protichůdných nebo zkreslujících informací. Chtěli bychom vám tímto článkem usnadnit orientaci v problematice korekcí dioptrických vad.

Laserová korekce zraku se hodí pro odstranění krátkozrakosti, dalekozrakosti a astigmatismu. Pro operaci se můžete rozhodnout kdykoliv v průběhu svého života. Obecně pro ni nejsou žádná omezení. Během zákroku pomocí excimerového laseru odebereme ze středu rohovky přesnou tenkou vrstvu tkáně, abychom natrvalo upravili její tvar a tím zkorigovali danou oční vadu. Standardně preferujeme bezpečné subepiteliální laserové metody (SAT) LASEK (Epi-LASIK), PRK, PTK pomocí nejmodernějších excimerových laserů od renomovaných výrobců. Touto metodou se nedá řešit vetchozrakost nastupující u lidí ve věku 45 let bez refrakční vady.

 

1. metoda: PRK, LASEK a Epi-LASIK

U těchto metod se operace provádí na povrchu rohovky. Začaly se provádět v roce 1987, takže s nimi má zkušenosti obrovský počet spokojených pacientů. Obecně je tato skupina operací opticky výhodnější, neboť dochází k úplnému zhojení tkáně rohovky a ta zůstává biomechanicky celistvá. Tyto operace vyžadují minimálně 3 pooperační kontroly, neboť dochází k obnově a přehojení epiteliální vrstvy. Toto úsilí je však v vyváženo dokonale zhojenými tkáněmi rohovky.

Na rozdíl od operací uvnitř rohovky, kde vlivem narušení nervových vláken rohovky dochází relativně často k problémům se suchým okem, jsou tyto problémy u povrchových operací podstatně méně časté nebo vymizí v průběhu jednoho roku. O kvalitě přehojení rohovky svědčí fakt, že u případných reoperací prováděných po mnoha letech od první operace je výsledek zákroku velmi dobře předvídatelný a zpravidla přesný.

2. metoda: LASIK, Femto-LASIK, ReLEx, Intracor, ...

Druhou skupinou jsou operace prováděné ve stromatu rohovky (uvnitř rohovky). Provádějí se od druhé poloviny 90. let a co do počtu provedených zákroků dnes dominují. Díky kratší pooperační péči umožnily masové rozšíření refrakčních operací. Zásadní rozdíl je v tom, že se pomocí laseru vytvoří rohovkový flap, jakási kontaktní čočka. Lze však říci, že k hojivým procesům dochází pouze omezeně. Rohovkové listy k sobě zpátky nesrostou a rohovka je tak navždy rozdělena na dvě části. Z fyziologického hlediska není vytvoření dalšího optického rozhraní uvnitř rohovky přirozené. Fakt, že vzniká jakási kontaktní čočka, umožňuje relativně snadno provádět reoperace (tzv. dokorigování), což bohužel může svádět k ledabylejšímu vyšetření kvůli množství provedených dioptrií.

Jako nadějná se jeví nová metoda ReLEx Smile, kdy se provádí refrakční změna uvnitř rohovky bez nutnosti odklopení povrchové vrstvy. Tato metoda je však prakticky na začátku. Není zatím vyřešen způsob případné jednoduché reoperace, neřeší všechny typy refrakčních vad a navíc vytvoření jakési kapsy uvnitř rohovky není pro optický systém příliš fyziologické. Femtosekundový laser způsobuje roztrhání rohovkové tkáně, což nezajišťuje zcela hladký povrch optického rozhraní. Tyto operace jsou vhodné jen pro relativně úzký okruh pacientů se středně vysokou krátkozrakostí.

 

Ceny zákroků 


Základem úspěchu je kvalitní předoperační vyšetření

Abychom mohli přesně určit, který typ operace pro vás bude nejvhodnější, je potřeba vás nejprve důkladně vyšetřit.

Předoperační vyšetření probíhá bezkontaktně, takže nebolí. Zdržíte se u nás přibližně 2–3 hodiny. Při vyšetření používáme nejmodernější diagnostická zařízení, jako je přístroj Pentacam. Budeme zjišťovat přesné parametry očí, jejich aktuální stav, dioptrické vady nebo nitrooční tlak. Pomocí speciálních kapek vám "rozkapeme" oči a vyšetříme oční pozadí.

Během následné konzultace společně probereme vaše důvody pro operaci, chcete-li se brýlí zbavit kvůli osobnímu pohodlí, práci nebo sportu. Navrhneme vhodnou operaci přesně pro vás. Vysvětlíme vám, jak se připravit, co vás v den operace čeká a také jak se o své oči starat po zákroku.

 

 

Objednejte se na vyšetření

 

 

Oční laserové centrum
a mikrochirurgie oka

Ordinační hodiny:
Po–Pá 8.00–15.00
Ambulance Plzeň
+420 377 539 125
Ambulance Cheb
+420 739 433 734
Ambulance Ústí nad Labem
+420 605 285 740

© 2022 OFTA s.r.o.     Vytvořeno v Beneš & Michl