Velikost textu (100)

21. srpen 2017 - 11:58

Operační sál

Operační sál

Přehled mikrochirurgických operačních zákroků, které provádíme

 • operace na předním segmentu oka:
 • odstraňování šedého zákalu (katarakty)
 • mikrochirurgické refrakční výkony
 • operace na zadní segmentu oka:
 • aplikace nitroočních injekcí k léčbě některých degenerativních onemocnění sítnice
 • vitrektomie

  sal_1

 

Veškeré operační zákroky jsou prováděny minimálně invazivně v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky. To znamená mimo jiné:

 • odstranění šedého zákalu a provádění refrakčních operací pomocí fakoemulzifikace
 • implantace ověřených vysoce kvalitních typů měkkých nitroočních čoček
 • výkony jsou standardně prováděny ambulantně bez nutnosti hospitalizace
 • vybavení pracoviště je zcela srovnatelné se špičkovými evropskými očními centry
 • vynikající odborná úroveň týmu operatérů s dlouhodobými zkušenostmi a rozsáhlými soubory odoperovaných pacientů

Standardní operace jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami.

 

Přehled nitroočních čoček, které implantujeme

Měkká nitrooční čočka jednoohnisková

Implantace této nitrooční čočky představuje v současné době standardní postup při operaci šedého zákalu. Používáme ověřené nitrooční čočky s CE značkami, které dovolují jejich použití v Evropské unii. Tyto čočky umožňují korigovat oko na jednu vzdálenost - nejčastěji na dálku, na blízko jsou potřeba brýle. U vyšší krátkozrakosti se většinou doporučuje ponechat brýle na dálku a snímat brýle při čtení na blízko. Před operací se provádí měření oka, které umožní výpočet optimální hodnoty čočky. Při přizpůsobování oka čočce může dojít k určitému posunu od očekávaných dioptrií. Operace šedého zákalu s touto nitrooční čočkou je v současné době plně hrazena zdravotními pojišťovnami.

Víceohnisková (multifokální) měkká nitrooční čočka

Víceohnisková (multifokální) čočka umožňuje vidět současně do dálky a do blízka bez brýlí. Je tvořena optickým systémem, který rozděluje paprsky pro vidění na obě vzdálenosti. Na této čočce mohou za nepříznivých světelných podmínek vznikat některé světelné efekty (odlesky). V současné době zdravotní pojišťovny nepřispívají při implantaci víceohniskové nitrooční čočky ani na čočku ani na provedení vlastní operace, což platí i pro všechny dále uvedené nitrooční čočky. Pokud je nutné implantovat torickou multifokální nitrooční čočku, která zároveň koriguje astigmatismus, cena se zvyšuje v závislosti na velikosti cylindru, který je potřeba korigovat.

Akomodační měkká nitrooční čočka

Akomodační čočky umožňují změnou svého tvaru zaostřit na různé vzdálenosti. Dosažená schopnost zaostřit na různé vzdálenosti je individuální a není zcela zaručena současná schopnost zaostření na dálku a do blízka. Schopnost zaostřit na různé vzdálenosti je mimo jiné ovlivněna dodržením doporučených postupů a cvičení v pooperačním období. Rozmezí vzdáleností, na které lze zaostřit bývá menší než u víceohniskových čoček, ale u akomodačních čoček je pozorován menší výskyt nepříznivých světelných efektů.

Víceohnisková (multifokální) měkká nitrooční čočka určená k sekundární (následné) implantaci

Tyto speciální čočky jsou určeny pro zavedení do oka, u kterého byla již dříve provedena operace s implantací jednoohniskové čočky. Pokud není pacient po operaci spokojen s tím, že vidí bez brýlí pouze na jednu vzdálenost, je možné do oka při další operaci implantovat tuto čočku, která umožní vidění bez brýlí do dálky i do blízka. Touto čočkou je možné současně i „opravit dioptrie“ do dálky.

Torická měkká nitrooční čočka

Tato umělá nitrooční čočka je určena ke korekci pravidelného astigmatismu (cylindrů). Pokud máte vyšší astigmatismus (používáte brýle s vyššími cylindry), je vhodné uvažovat o tomto typu čočky. Pokud se nepoužije při operaci tato čočka, je pravděpodobné, že budete muset po operaci používat brýle korigující astigmatismus (cylindry) na dálku i na blízko. 

Torická měkká nitrooční čočka určená k sekundární (následné) implantaci

Tyto speciální čočky jsou určeny pro zavedení do oka, u kterého byla již dříve provedena operace s implantací umělé čočky. Umožňuje dokorigovat astigmatismus, který zůstal po první operaci.