Velikost textu (100)

21. srpen 2017 - 12:01

DuhovkaRohovkaZorniceČočkaSítniceFoveaŽlutá skvrnaOptický nervSklivec

 

Popis vybrané části oka

Duhovka

(lat. iris) Odděluje v kombinaci s nitrooční čočkou přední segment oka od zadního. Uprostřed duhovky je kruhový otvor - zornice nebo také pupila. Kromě funkce oddělení přední a zadní komory funguje duhovka jako světelná clona. Duhovka obvykle obsahuje velké množství pigmentu, které určuje barvu očí (hnědé, šedé, modré, zelené). Nedostatek pigmentu se projevuje jako tzv. albinismus. Pigment, určující normální zabarvení duhovky se nazývá melanin.

Rohovka

(lat. cornea) Zakřivená vrstva tvaru vrchlíku, která překrývá přední část oční koule, tvořenou duhovku, zornicí a přední oční komorou. Rohovka přispívá nejvyšším příspěvkem k celkové optické mohutnosti oka. Optická mohutnost rohovky je kolem 43 dioptrií a představuje cca dvě třetiny celkové optické mohutnosti optické soustavy oka.

Zornice

(lat. pupilla) Pro zornici se užívají tež názvy panenka, zřítelnice nebo pupila. Je to kruhový otvor uprostřed duhovky, jehož průměr ovlivňují hladké svaly - musculus sphincter iridis (způsobuje miózu, tj. zúžení zornice) a musculus dilatator iridis (způsobuje mydriázu, rozšíření zornice). Při slabém osvětlení a stresu se zornice reflexivně roztahuje, při intenzivním osvětlení se naopak zužuje.

Čočka

(lat. lens crystallina) Transparentní objekt ve tvaru bikonvexní čočky, který přispívá zhruba jednou čtvrtinou k celkové optické mohutnosti oka. Optická mohutnost čočky se pohybuje většinou kolem 15 - 20 dioptrií a její hlavní funkcí je akomodace. Závěsný aparát čočky tvoří řasnaté tělísko.

Sítnice

(lat. retina) Tenká vrstva na vnitřní straně oka, která slouží jako receptor světelných paprsků procházejících optickou soustavou oka. Sítnice se skláda z 10 vrstev. Vnitřní stranu tvoří dva typy fotoreceptorů: tyčinky a čípky. Na sítnici se nachází tzv. slepá skvrna, kde receptory zcela chybí, a tzv. žlutá skvrna, kde je naopak vidění nejostřejší. Působením světelných paprsků procházejících okem dochází v tyčinkách a čípcích k chemické reakci a následnému vzniku nervových stimulů přenášených do centrální nervové soustavy. Látka obsažená ve fotoreceptorech, u které dochází k rozkladu působením světla, se nazývá rodopsin.

Fovea

(tzv. žlutá skvrna, lat. macula lutea) Oblast o průměru cca 5 mm na sítnici s nejvyšší hustotou čípků, kde je i nejostřejší vidění. Obraz, na nějž se člověk dívá zpříma, se promítá právě do tohoto bodu. Fovea je zaživa červená, žlutou barvu má u mrtvoly. Fovea obsahuje karotenoidy lutein a zeaxantin. V centru fovei se nachází tzv. fovea centralis, v jejímž centru je tzv. foveola. Jsou to místa, v nichž postupně přibývá čípků a zvyšuje se ostrost vidění, a v úplném středu nejsou vůbec žádné tyčinky.

Žlutá skvrna

(tzv. fovea, lat. macula lutea) Oblast o průměru cca 5 mm na sítnici s nejvyšší hustotou čípků, kde je i nejostřejší vidění. Obraz, na nějž se člověk dívá zpříma, se promítá právě do tohoto bodu. Fovea je zaživa červená, žlutou barvu má u mrtvoly. Fovea obsahuje karotenoidy lutein a zeaxantin. V centru fovei se nachází tzv. fovea centralis, v jejímž centru je tzv. foveola. Jsou to místa, v nichž postupně přibývá čípků a zvyšuje se ostrost vidění, a v úplném středu nejsou vůbec žádné tyčinky.

Optický nerv

(lat. nervus opticus) Jedná se o II. hlavový nerv, který je párový a přenáší zrakovou vjem ze sítnice do zrakových center mozku. Jedná svazek axonů sítnice, který je speciálním senzorickým nervem. Do oční bulvy vstupuje v místě tzv. slepé skvrny.

Sklivec

(lat. Corpus vitreum) Jedná se o průhledné, čiré, bezbarvé, rosolovité médium s řídkou vláknitou strukturou, která vyplňuje dvě třetiny vnitřního prostoru oční koule (bulbus oculi) v prostoru za oční čočkou a jejím závěsným aparátem. Tvoří se pouze v embryonálním období a neregeneruje. V případě ztrát se nahrazuje jen komorovou tekutinou. Hlavní funkcí je udržování nitroočního tlaku a udržení hladkého povrchu sítnice.

Hlavní části oka
DuhovkaRohovkaZorniceČočkaSítniceFoveaŽlutá skvrnaOptický nervSklivec